Informacje prawne, RODO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Wniosek o udostępnianie zapisu z monitoringu

ulotka1

Ochrona danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Mysłowice, w imieniu którego działa Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach, ul. Wielka Skotnica 84a, 41-400 Mysłowice, tel. 32 222 23 22 e-mail: sp_4@myslowice.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 RODO tylko w okresie nauki dziecka w szkole.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania nauki.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w tym celu zawiadomi Pani/Pan Administratora/Inspektora w formie pisemnej.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Natalia Ławik, e-mail: iod_mzopo@ckziu-myslowice.pl
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji działań statutowych szkoły.
Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Szkoła jest obiektem monitorowanym

Administratorem danych z monitoringu jest
Dyrektor SP4 e-mail   sp_4@myslowice.pl
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych
e-mail   iod_mzopo@ckziu-myslowice.pl
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.sp4myslowice.pl

 

ulotka1

 

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego :Zobacz plik PDF