"Bezpieczeństwo na obszarach wodnych"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 czerwca 2020

„Quiz BEZPIECZNA WODA” 

I. W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r. Dz. U. z 2020 r. Poz. 871 oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwo Edukacji Narodowej dla placówek oświatowych, Kierownictwo Drużyny WOPR w Mysłowicach biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną w kraju informuje, iż unieważnia się ofertę z dnia 21.01.2020 r. Lp. 1/M/01/2020 dotyczącą współpracy w uświadamianiu zagrożeń związanych z wykorzystaniem obszarów wodnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej skierowaną do placówek oświatowych m. Mysłowice – spotkania w placówkach z wykładem w formie prezentacji multimedialnej.

II. Powołując się na zapisy ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. nr 208 poz. 1240) Art. 4.1 Kierownictwo Drużyny WOPR w Mysłowicach zwraca się z prośbą o współpracę w uświadamianiu zagrożeń związanych z wykorzystaniem obszarów wodnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej. W ramach akcji edukacyjnej proponujemy państwo „Quiz BEZPIECZNA WODA” w formie ONLINE. Materiały dotyczące akcji edukacyjnej znaleźć można na oficjalnej stronie WOPR Mysłowicewww.myslowice.slaskiewopr.pl oraz na oficjalnym profilu WOPR Mysłowice na portalu społecznościowym www.facebook.com/woprmyslowice/ W ramach akcji edukacyjnej od 01.06.2020 r. do 26.06.2020 r. na w/w stronach zamieszczane będą slajdy dotyczące bezpiecznego wykorzystania obszarów wodnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zapraszamy do aktywnego udziału w akcji poprzez:

  1. Udostępnienie informacji dotyczących naszej akcji na stronach internetowych placówki oświatowej z linkiem do naszej strony internetowej.
  2. Udostępnienie naszych postów za pośrednictwem portalu społecznościowego na profilach społecznościowych placówki oświatowej.
  3. Udzielanie odpowiedzi „komentarzy” pod slajdem na oficjalnym profilu społecznościowym WOPR Mysłowice.
  4. Polubienie oficjalnego profilu WOPR Mysłowice na portalu społecznościowym.

Pozdrawiam.
----------------------------------------------

kierownik Drużyny WOPR Mysłowice
Eugeniusz Rzymski 
Instruktor WOPR 829
Instruktor Ratownictwa Wodnego 105/I/2012 
myslowice@slaskiewopr.pl
www.facebook.com/woprmyslowice
www.myslowice.slaskiewopr.pl
tel.: 666917126