Bajkowa Frankofonia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 lutego 2024

Serdecznie zapraszam uczniów kl. I – III do wzięcia udziału w konkursie
plastycznym pt. „Bajkowa Frankofonia”Celem konkursu jest:
- rozwijanie zainteresowań kulturowych uczniów,
- zachęcenie do poszukiwania informacji na temat bohaterów bajek francuskojęzycznych,
- rozwijanie umiejętności plastycznych,
- rozwijanie kreatywności uczniów.


Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu obrazka (format A4) przedstawiającego jednego z bohaterów wybranej bajki lub książki francuskojęzycznej, np. Asterix, Obelix, Smerf lub Smerfetka, Tintin, Lucky Luke, Franklin, Mikołajek, itp.

Technika pracy: dowolna

Ocenie będzie podlegać estetyka wykonania pracy, technika pracy oraz oryginalność i pomysłowość w zakresie przedstawienia tematu.

Prace należy oddać do 15 marca 2024r. do nauczyciela j. francuskiego p. Mirosławy Bogacz

Na uczestników czekają nagrody!

Prace zostaną zaprezentowane w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Frankofonii w naszej szkole!

Do pracy należy dołączyć metryczkę z danymi ucznia:

imię i nazwisko, klasa oraz zgodę rodzica/opiekuna autora pracy:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/mojej córki …… do celów konkursowych w związku z organizacją konkursu „Bajkowa Frankofonia” przez Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach.
Zakres zgody na publikację wyników i wizerunku obejmuje: prezentację wyników, wręczenie dyplomów oraz publikację wyników, zdjęć na stronie internetowej szkoły, facebooku szkolnym oraz lokalnych mediach.
czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Serdecznie zapraszam,
Mirosława Bogacz
nauczyciel języka francuskiego

Mirosława Bogacz