Skąd się bierze woda w kranie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 lutego 2024

W związku z zbliżającym się 22 marca Światowym Dniem Wody MPWiK sp. z o. o. w Mysłowicach serdecznie zaprasza uczniów mysłowickich szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pt. "Skąd się bierze woda w kranie"


Celem konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej dzieci w zakresie:
-znaczenia wody w życiu człowieka,
-kształtowanie postaw i przyzwyczajeń proekologicznych,
-budzenie świadomości osobistego wpływu na zmiany w środowisku.

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:
Kategoria I - dla uczniów szkół podstawowych: kl. I-III,
Kategoria II- dla uczniów szkół podstawowych: kl. IV-VI,
Kategoria III- dla uczniów szkół podstawowych: kl. VII-VIII.

Prace należy wykonać w formie projektu PLAKATU w formacie A3 (nie złożony), dowolną trwałą techniką plastyczną w formie płaskiej (rysunkowej, malarskiej, papierowego kolażu).

Do pracy należy załączyć wypełnione oświadczenia (zał. nr 1 do Regulaminu).

Prace należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Mysłowicach ul. Fabryczna 10 Mysłowice 41-404 z dopiskiem: Konkurs plastyczny.

OSTATECZNY TERMIN składania prac upływa w 20.03.2024 r.

W Konkursie będą brały udział prace, które zostaną fizycznie dostarczone w tym terminie do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej 10

Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.mpwikmyslowice.pl

Beata Brzoska