Wielkanocny stroik

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 lutego 2024

Wychowawcy świetlicy ogłaszają konkurs plastyczno-techniczny : ,,Wielkanocny stroik"- konkurs kierowany jest do uczniów klas I-VII naszej szkoły. Tematem konkursu jest STROIK WIELKANOCNY, który należy wykonać za pomocą dowolnej techniki, w formie przestrzennej, w dowolnej wielkości. Prace muszą być wykonane indywidualnie.


Konkurs będzie rozstrzygnięty w kategoriach:
- klasy I-III,
- klasy IV-VII.
Kryteria oceny pracy to:
- nowatorskie techniki plastyczne,
- wykorzystanie wyjątkowych materiałów plastycznych,
- walory estetyczne.
Opisane prace ( imię i nazwisko, klasa) należy składać w świetlicy w sali 110 do dnia 22 marca 2024r.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pozytywną uwagę z zachowania. Po rozstrzygnięciu konkursu wszystkie prace zostaną przekazane na kiermasz szkolny, z którego dochody zostaną przekazane na zakup pomocy do świetlicy.
Liczymy na waszą kreatywność i pomysłowość.

Paulina Siekierska
Iza Simlat-Makuch

Paulina Siekierska, Iza Simlat-Makuch