REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 maja 2023

Uwaga ósmoklasiści, rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rozpocznie się 15 maja 2023 roku.Podobnie jak w latach poprzednich, rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych będzie wspomagana elektronicznie.
Adres strony - https://slaskie.edu.com.pl - to również adres, przez który odbywać się będzie logowanie kandydatów do systemu wspomagającego tegoroczną rekrutację do szkół ponadpodstawowych.
Harmonogram rekrutacji 2023 - licea i technika w Katowicach i województwie śląskim
Rekrutacja 2023/2024 do publicznych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży w Katowicach i województwie śląskim przeprowadzona zostanie w terminie od 15 maja 2023 do 1 sierpnia 2023 roku. Na kandydatów czekają miejsca w liceach ogólnokształcących, technikach oraz branżowych szkołach I stopnia.

Etapy rekrutacji dla kandydatów Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15:00
wybór preferencji i złożenie wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, wstępnego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego od 15 maja 2023 r. do 29 maja 2023 r. do godz. 15:00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty od 23 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r. do godz. 15:00
możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje. od 23 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r. do godz. 15:00
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej I termin: od 30 maja 2023 r. do 12 czerwca 2023 r. II termin: do 5 lipca 2023 r
publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych I termin: do 14 czerwca 2023 r. II termin: do 6 lipca 2023 r
publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 18 lipca 2023 r
potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. do 18 lipca 2023 r do 25 lipca 2023 do godz. 15:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 26 lipca 2023 r. – do godz. 14.00
podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 27 lipca 2023 r.
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 31 lipca 2023 r.
rekrutacja uzupełniająca od 27 lipca 2023 r. do 1 sierpnia 2023 r do godz. 15:00

Dorota Radosz