Szkoła Podstawowa nr 4 w Mysłowicach

Świetlica szkolna

Świetlica w Szkole Podstawowej nr 4

Regulamin Świetlicy

Artykuły

Świetlica szkolna czynna codziennie w godzinach 7.00 - 17.00

Wychowawcy świetlicy

mgr Iwona Jochemczyk
mgr Barbara Pasikowska
mgr Izabela Simlat-Makuch
mgr Marta Rząd
mgr Żaneta Michalak
mgr Kamil Szczechla

Koła zainteresowań działające w świetlicy