REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 maja 2023

JAK WYBRAĆ SZKOŁĘ I KLASĘ ?


Harmonogram działań:
1) Możesz wybrać 3 szkoły ponadpodstawowe (zespół szkół nie jest szkołą), które odpowiadają Twoim zainteresowaniom (szkoły należy ułożyć według preferencji tzn. uwzględniając poziom Twojego zainteresowania daną placówką).
PAMIĘTAJ! Szkoła pierwszego wyboru to ta, na której zależy Ci najbardziej.
2) Nie ma ograniczeń w wyborze liczby oddziałów w 3 wybranych przez Ciebie szkołach:
 wybierz więcej niż jeden oddział ( im więcej oddziałów wybierzesz, tym większe masz szanse na dostanie się do szkoły),
 zwróć uwagę nie tylko na liczbę ale także na kolejność w jakiej wybierasz oddziały, gdyż system pozycjonuje punkty do poszczególnych oddziałów.
Aby rekrutacja spełniła Twoje oczekiwania starannie dobieraj miejsca na liście preferencji.
O dostaniu się do danego oddziału decyduje liczba punktów i ilość miejsc w oddziale
JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK ?
 w Internecie na stronie https://slaskie.edu.com.pl/ przy pomocy informatora elektronicznego stwórz swoją listę preferencji i wypełnij pozostałe pola formularza,
zobacz film przewodnik dla kandydata rejestrującego się samodzielnie w systemie
https://www.youtube.com/watch?v=n62_lFFih64
 jeśli do wniosku dołączysz dodatkowe oświadczenia i zaświadczenia, zaznacz to koniecznie w systemie elektronicznego wyboru,
 wydrukuj wniosek i podpisz własnoręcznie oraz poproś jednego z rodziców o podpisane wydrukowanego wniosku; postępowanie rekrutacyjne zgodnie z ustawą, prowadzone jest na wniosek rodzica złożony w szkole pierwszego wyboru. W związku z tym szkoła nie może przyjąć wniosku, którego rodzic nie podpisał.
 wniosek można także przesłać do szkoły elektronicznie – wymagane podpisy elektroniczne opiekunów
 na końcu wniosku umieszczone zostanie wygenerowane dla Ciebie hasło dostępu (PIN), które pozwoli sprawdzić czy otrzymasz miejsce w wybranej szkole
 zanieś wniosek do szkoły pierwszego wyboru.
UWAGA ! PAMIĘTAJ !
Wniosek tylko wypełniony, a nie złożony w szkole, nie bierze udziału w rekrutacji.
Wnioski złożone po terminie i niekompletne, nie biorą udziału w rekrutacji. Jeżeli zapomniałeś złożyć wniosek w terminie, będziesz mógł wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej w szkole, która wykaże wolne miejsca.

Dorota Radosz