eTwinning

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Projekt Education - the knowledge of the past and the lesson for the future zatwierdzony do realizacji  na platformie eTwinning w styczniu 2019r. jest prowadzony w trzech językach : angielskim, francuskim i niemieckim. Razem z partnerami z Bułgarii i Rumunii czytamy dzienniki nastolatków z czasów II wojny światowej oraz współczesne, pisane przez obywateli krajów, w których zostały złamane prawa człowieka. Projekt zakłada również elementy treningu antydyskryminacyjnego. Efekty pracy będą tłumaczone przez uczniów i umieszczane na platformie, co umożliwi wymianę doświadczeń i refleksji. Trójstronne działania pozwolą dostrzec analogie i różnice, podjąć dialog i uwrażliwić uczniów na problemy, w obliczu których staje współczesny świat, poprzez odniesienie ich do wydarzeń historycznych.
2.02.2019 projekt Education - the knowledge of the past and the lesson for the future otrzymał otrzymał dotację przyznaną przez Instytut Nauczania o Zagładzie i Prawach Człowieka im. Olgi Lengyel z siedzibą w Nowym Jorku.

Uczestnicy projektu: uczennice z klas dwujęzycznych - VIIIA ( Dominika, Kinga, Maja, Ola, Patrycja, Sonia, Zosia) i VIIb (Emilia, Julia, Karolina).
Współpraca: Instytut Nauczania o Zagładzie i Prawach Człowieka im. Olgi Lengyel, Anne Frank Polska

Koordynatorzy  projektu: mgr Anna Ciach, mgr Małgorzata Caban

Artykuły

Tolerancja czyli refleksja nad historią. Spotkanie z Edwardem Skubiszem

Przejdź do - Tolerancja czyli refleksja nad historią. Spotkanie z Edwardem Skubiszem

28 marca 2019 r. uczestnicy projektu eTwinning ”Education - the knowledge of the past and the lesson for the future” brali udział w spotkaniu z Edwardem Skubiszem - edukatorem z Domu Anny Frank w Amsterdamie. Wizytę poprzedziły warsztaty związane z lekturą „Dziennika” Anny Frank i źródłami ikonograficznymi udostępnionymi na stronie Fundacji, które przeprowadziła koordynatorka projektu Anna Ciach.

Czytaj więcej o: Tolerancja czyli refleksja nad historią. Spotkanie z Edwardem Skubiszem