Szkoła Podstawowa nr 4 w Mysłowicach

Komunikat prasowy MEN dotyczący rekrutacji do szkół średnich

16 stycznia 2019

 Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez MEN w sprawie rekrutacji do szkół średnich - ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.
Prezentacja MEN

 Na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach można również zapoznać się z Komunikatem prasowy MEN.dotyczącym rekrutacji uczniów na rok szkolny 2019/2020 - Zapraszamy