Z okazji Dnia Języków Obcych zapraszamy serdecznie uczniów do udziału w Szkolnym Konkursie "Najsłynniejsze Budowle 3D" z krajów anglojęzycznych, niemieckojęzycznych lub francuskojęzycznych.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 marca 2023


Cele konkursu
1) Poznawanie architektury krajów anglojęzycznych, niemieckojęzycznych oraz francuskojęzycznych
2) Motywowanie uczniów do poszerzania swojej wiedzy
3) Doskonalenie umiejętności plastycznych
4) Umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie i ich selekcji
5) Propagowanie wykorzystania materiałów ekologicznych do prac twórczych
6) Rozwijanie kreatywności

2 Organizator
Organizatorami Konkursu są nauczyciele języków obcych ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Mysłowicach.

3 Przebieg konkursu i kategoria wiekowa
W konkursie mogą wziąć wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Mysłowicach.
Konkurs trwa od 1.03.2023 - 15.03.2023 Termin oddania prac: 15.03.2023

4 Kryteria oceniania
1.Prace należy wykonać z materiałów ekologicznych (wtórnych)
2.Praca musi być przestrzenna, wielkość dowolna.
3.Praca ma przedstawiać budowlę, która kojarzy się z krajami, w których mówi się w języku angielskim, niemieckim lub francuskim.
4.Do pracy należy dołączyć krótki opis wykonanej budowli (max pół str. A4) a także podpisać pracę - imię nazwisko oraz klasa.
5.Komisja będzie oceniać pomysłowość i estetykę wykonania.

5 Terminarz
Prace należy dostarczyć osobiście (lub za pośrednictwem rodzica) do wszystkich nauczycieli języków obcych do dnia 15.03.2023r.
Ogłoszenie wyników nastąpi 17 marca 2023r.

Postanowienia końcowe
Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu. Poprzez fakt przystąpienia do niego, rodzice wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego konkursu.
Ponadto wyrażają zgodę na upublicznienie wizerunku dziecka i wyników konkursu. Prace przechodzą na własność organizatora. Wystawa prac odbędzie się na terenie szkoły.

Marta Rząd